Mój Blog

Logo BlueEden

Montaż i demontaż nagrobków – Nowa Wieś Wielka

W zakres naszych usług wchodzi montaż i demontaż nagrobków w Nowej Wsi Wielkiej i okolicznych miejscowościach. To prace wymagające ostrożności i szacunku, ponieważ są związane z miejscem pochówku i wymagają przestrzegania pewnych standardów i przepisów. Zajmujemy się nie tylko montażem i demontażem nagrobków, lecz także bieżącą opieką nad grobami.

Podczas montażu nagrobków kluczowe jest przygotowanie odpowiednich fundamentów. Na cmentarzach obowiązują wewnętrzne regulaminy, które warunkują m.in. to, jakie materiały mogą zostać użyte do budowy konstrukcji. Na początku prac przygotowujemy otwór i wypełniamy go stabilnym materiałem, który posłuży jako fundament. Następnie stawiamy pomnik – w przypadku większych konstrukcji konieczne jest dysponowanie sprzętem, który pozwoli na podniesienie kamiennego elementu o masie nawet kilkuset ton.

Do demontażu nagrobków niezbędne jest natomiast pozwolenie. Konieczne jest również zapoznanie się z lokalnymi przepisami obowiązującymi na danym cmentarzu, dotyczącymi m.in. godzin, w których można prowadzić tego typu prace. Nasza firma dba o odpowiednie zabezpieczenie terenu i zastosowanie sprzętu, który będzie w pełni bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i sąsiednich nagrobków. Zdejmujemy poszczególne elementy konstrukcji i chronimy je przed uszkodzeniem. Usuwamy wszelkie pozostałości, jak np. betonowe fundamenty, a następnie przewozimy je w odpowiednie miejsce lub utylizujemy. Zajmujemy się demontażem nagrobków m.in. tam, gdzie podjęto decyzję o przeniesieniu trumny lub stary pomnik ma zostać zastąpiony nową konstrukcją.