Mój Blog

Logo BlueEden

Załatwianie formalności pogrzebowych – Złotniki Kujawskie

Pogrzeb wiążę się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Na samym początku wymagane jest uzyskanie aktu zgonu, wydawanego przez Urząd Stanu Cywilnego. Dokument ten jest niezbędny przede wszystkim do ustalenia z administracją cmentarza miejsca, w którym zostanie pochowana dana osoba. Rodzina zmarłego jest zobowiązana również do udania się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie w tym miejscu składa się dokumenty, które mają na celu wypłatę zasiłku pogrzebowego. Kwota ta wynosi 4000 zł bez względu na to, jaki koszt poniesie rodzina w związku z planowaniem i organizacją pochówku.

Nasza firma bierze na siebie załatwianie formalności pogrzebowych. Odciążamy rodzinę zmarłego z konieczności samodzielnego kontaktowania się z urzędami i zdobywania potrzebnych dokumentów. Występujemy jako pełnomocnicy, dopełniając formalności w imieniu uprawnionych do tego osób. Zdobyte dokumenty pozwalają nam na kompleksowe działanie. Na podstawie aktu zgonu możemy przejść do ustaleń dotyczących terminu i miejsca pochówku, kontaktując się z władzami cmentarza w imieniu klienta. Takie działanie znacznie usprawnia cały proces pochówku, jednocześnie odejmując rodzinie dodatkowy stres.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane załatwianiem formalności pogrzebowych przez specjalistów. Działamy w Złotnikach Kujawskich i okolicznych miejscowościach.