Mój Blog

Logo BlueEden

Dla kogo jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy
świeczki

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przysługuje o kwocie 4000 zł, niezależnie od kosztu pogrzebu.

Przysługuje on po śmierci:

 • osobie ubezpieczonej w ZUS,

 • osobie z przyznaną emeryturą pomostową,

 • osobie z emeryturą lub rentą,

 • jeśli osoba zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,

 • osobie, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

 • osobie, która nie miała przyznanej emerytury czy renty w dniu śmierci, jednak spełnia warunku do jej uzyskania,

 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,

 • osobie pobierającej rente socjalna,

 • osobie zmarłej w wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

 • osobie pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach,

 • osobie pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

 • członka rodziny osoby wymienionej w punktach: (1,2,3,5,10,11).

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami, pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *